جدول مشخصات پروژه طراحی رستوران شیشک

پروژه رستوران شیشک

مجموعه شیشک از ترکیب دو عملکرد فروشگاه گوشت و کبابی در بلوار خزر ساری در دو طبقه شکل گرفته است . وجود دو بر عمود بر هم امکان ایجاد دو ورودی مستقل را فراهم آورده است . با توجه به فرم صلیبی پلان ، مجموعه فضاهای خاص و خاطره انگیز مناسبی با طراحی متفاوت بوجود آمده است تا در یک فضای دلنشین پذیرای میهمانان باشد .