جدول مشخصات پروژه ویلای ذبیحی

اطلاعات تکمیلی پروژه ساحل چپکرود

در این پروژه با توجه به محدودیت ابعاد زمین و رعایت ظوابط ساخت شهرک ساحلی و تامین دید به دریا از چالش های پروژه بوده است که سعی بر این شد با تراس های کشیده و پنجره های سرتاسری شیشه ای این مسئله حل شود.